خوشه های زمانی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

خوشه های زمانی فیبوناچی

از فاصله زمانی ( تعداد ستون­ها ) بین دو پیوت و نسبت­های گسترش یافته این فاصله زمانی , به منظور نمایش

دادن آینده استفاده فرمائید . شما می بایست توجه داشته باشید که بسیاری از پیوت­هایی که در آینده خواهند

آمد ( نقاط تغییر ترند ) در‌این دوره­های زمانی گسترش یافته صورت می­دهند .

سوال:

ما از چه نسبت­هایی باید استفاده کنیم؟ آیا باید از همه پیوت­ها استفاده کرد یا فقط از اصلی و اولیه باید استفاده کرد؟ آیا باید از نقاط High

به Highیا Lowبه Lowاستفاده کرد؟

جواب:

تعداد زیادی از تریدرها از این روش استفاده می­کنند. به هر حال هر تریدر از نسبت­های متفاوت و انواع متفاوتی از نوسانات استفاده می­کند.

شما باید ابتدا ترکیب­های زیادی را بکار ببرید و موردی را که دقت خوبی در بیشتر زمان­ها دارد را بیابید. در تحقیقات ما نتوانستیم ترکیبی را

که در همه زمان­ها به خوبی کار کند بیابیم.

خوشه های زمانی فیبوناچی

خوشه های زمانی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

سوال:

حال چگونه می­توان از این ابزار استفاده کرد؟

جواب:

تمام ترکیب­های قابل دسترس را بکار گیرید و گروهی از خوشه­ها را بیابید. اجازه دهید بگوییم که تعدادی از تریدرها از این مطالعه استفاده می ­کنند که هر کدام نسبت­ها و پیوت­های متفاوتی را به کار می­ برند. جدا از اینکه کدام یک از این ترکیبات مورد استفاده قرار می­ گیرند پیش­بینی­ های انتخاب شده همه تریدرها منتج به منطقه ه­ایی خواهد شد که در آن همه تریدرها معتقد به تغییر ترند می­ باشند.

بنابراین مناطقی که به وسیله گروهی از خوشه­ها مشخص می­شوند تحت نام سطوح پیش­بینی کنند انتخابی نام­گذاری می­شوند.

خوشه های زمانی فیبوناچی

خوشه های زمانی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

مثال: خوشه ­های زمانی فیبوناپی

نمودار نشان داده شده در زیر نمودار سهام روزانه D-Markدر سال ۱۵۹۸ در ماه دسامبر می­باشد. خوشه­ های زمانی با استفاده از موارد زیر بدست آمده­اند.

  • همه پیوت­های اولیه و اصلی
  • درصدهای ۶۲/۱و ۶۲/۲ گسترش فیبوناچی زمانی با پوشش ۱۰۰%
  • استفاده از نوسان (swing) Highبه Highو LowبهLow
  • حداقل وجود ۱۰ میله بین پیوت­ها
  • حداکثر وجود ۱۰۰ میله در بین پیوت­ها

خوشه های زمانی فیبوناچی

 

خوشه­ های گسترش فیبوناچی قیمت

سطوح اصلاحی و گسترش فیبوناچی تقریبا توسط همه تریدرها مورد به کار گیری قرار می­ گیرند.

مطمئن باشید که همه افراد روش منحصر به فردی برای استفاده از آنها دارند یا از آن طریق نسبت ­های فیبوناچی را بدست می­ آورند.

جدا از تنوع روش­ های مورد استفاده پیش­بینی­های انتخاب شده همه تریدرها منتج به سطوح قیمتی  می­شوند که در آن  تعداد زیادی از

تریدرها پیش­بینی یکسانی از نقاط حمایت و مقاومت دارند نرم­افزار می­تواند این سطوح انتخابی را بوسیله راه­های خوش ه­ای شناسایی

کند.

مثال: خوشه ­های گسترش فیبوناچی قیمت

نمودار نشان داده شده در زیر نمودار روزانه ماه مارس در سال ۱۹۹۲ مربوط به فرانک سوئیس است . گسترش فیبوناچی قیمت با استفاده از موارد زیر بدست آمده است:

  • همه پیوت­های اصلی و اولیه

گسترش فیبوناچی قیمت با ۶۲/۱ و ۶۲/۲ و ۲۳/۴ با پوشش ۱۰۰% و با استفاده از رالی­ها

خوشه های زمانی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

پیش بینی:

خوشه اولیه در ۷۳۶۰ توسط نرم افزار در ۷ نوامبر ۱۹۹۷ رسم شد.

نتیجه:

دو ماه بعد در ماه مارس فرانک سوئیس در ۹۳/۷۳ به نقطه اوج خود رسید.

خوشه­ های اصلاح فیبوناچی قیمت

درست مانند گسترش­ها همه تریدرها در سرتاسر دنیا از سطوح اصلاحی فیبوناچی قیمت برای تعیین خطوط حمایت و مقاومت استفاده می­کنند. تریدرها از سطوح اصلاح متفاوتی استفاده کرده و همچنین از سطوح نوسان متفاوتی این محاسبه را انجام می­دهند.

بدون توجه به تعداد روش­های مورد استفاده پیش­بینی همه تریدرها منتج به سطوح قیمتی می­شوند که در آن تعداد زیادی از تریدرها قائل به سطوح حمایت و مقاومت یکسانی هستند. نرم­افزار قادر است این سطوح را بوسیله راه­های خوشه­ای شناسایی کند.

خوشه های زمانی فیبوناچی

مثال، خوشه­ های اصلاح فیبوناچی قیمت

نمودار نشان داده شده در زیر نمودار روزانه ماه ژوئن در سال ۹۲ می­ باشد. اصلاح فیبوناچی قیمت با استفاده از موارد زیر بدست آمده است:

همه پیوت­های اصلی و اولیه، اصلاح فیبوناچی قیمت در سطوح ۳۲%، ۵۰%، ۷۵% با استفاده از ۱۰۰% حرکت نزولی

خوشه های زمانی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

پیش­بینی:

اولین خوشه در ۲۰۴۰-۲۰۱۰ قرار گرفته است.

نتیجه:

یک High واقعی در نمودار ژوئن سال ۹۲ این سهم در ۲۰۰۰ به وجود آمده است.

“قرار دادن اصلاح ها و گسترش ها و گسترش یک الیوت”

سه نوع متفاوت از خوشه¬های قیمت قابل محاسبه میباشد. آن¬ها در زیر نمایش داده شده¬اند.

خوشه های زمانی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال